GIỚI THIỆU CHUNG

 

THÔNG TIN VỀ NHÀ TRƯỜNG

 

1. Tên trường:      TRƯỜNG THCS PHƯƠNG ĐÔNG, thôn Phương Đông, xã Trà Đông, Bắc Trà My.

2. Địa chỉ mail: phuongdongdungchung@gmail.com

3. Thông tin về đội ngũ:

a. Ban giám Hiệu:

- Lê Văn Trà                  Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

- Phạm Thị Bích Thu     Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

b. Chi bộ Trường Phương Đông:

- Lê Văn Trà                            Bí thư

- Phạm Thị Bích Thu               Phó Bí thư

- Nguyễn Quang Trung            Đảng viên, phụ trách tài chính Đảng

- Nguyễn Thị Hằng My           Đảng viên, Thư kí Chi bộ

- Nguyễn Thị Hơn                             Đảng viên

- Nguyễn Kim Tín                             Đảng viên

- Đỗ Thị Thanh My                 Đảng viên

- Đỗ Thị Kim Hiệu                  Đảng viên

c. CBGVNV:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách bộ môn

1

Lê Văn Trà

Hiệu trưởng

 

2

Phạm Thị Bích Thu

P Hiệu trưởng

 

3

Trần Thị Thủy

Thư kí HĐSP,TTCM

Phụ trách môn Ngữ văn

4

Hồ Thị Phiên

 

Phụ trách môn Địa

5

Hồ Thị Thương

 

Phụ trách môn Ngữ văn

6

Hoàng Anh Thảo

 

Phụ trách môn Mĩ Thuật

7

Trần Thị Ánh Vương

Tổng phụ trách Đội

Phụ trách môn Nhạc

8

Trần Thanh Anh Mai

 

Phụ trách môn Ngữ văn

9

Nguyễn Thị Hơn

 

Phụ trách môn Tiếng Anh

10

Đỗ Thị Kim Hiệu

Trưởng ban Nữ công

Phụ trách môn Sử

11

Lương Thị Kim Liên

TTCM

Phụ trách môn Hóa

12

Đoàn Thanh Hiền

Trưởng ban Thanh tra

Phụ trách môn Thể dục

13

Nguyễn Xuân Kỳ

Chú tịch Công đoàn

Phụ trách môn Toán

14

Nguyễn Kim Tín

Bí thư Chi đoàn

Phụ trách môn Tin

15

Nguyễn Hữu Nhạc

 

Phụ trách môn Sinh

16

Đỗ Thị Thanh My

 

Phụ trách môn Toán

17

Trương Thị Sang

 

Phụ trách môn Lý

18

Nguyễn Kim Hải

Tổ trưởng Văn phòng

Nhân viên Thiết bị-CNTT

19

Nguyễn Quang Trung

 

Nhân viên Kế toán

20

Bùi Văn Mẫn

 

Nhân viên bảo vệ

21

Phạm Thị Lý Vân

 

Nhân viên Phục vụ

22

Nguyễn Thị Thu

 

Nhân viên Văn thư

23

Nguyễn Thị Hằng My

 

Nhân viên Thư viện

24

Lê Thị Mai Hương

 

Nhân viên hỗ trợ HS khuyết tật

 

Ban giám hiệu Trường THCS Phương Đông