GIỚI THIỆU CHUNG

THÔNG TIN VỀ NHÀ TRƯỜNG

 

1. Tên trường:      TRƯỜNG THCS PHƯƠNG ĐÔNG, thôn Phương Đông, xã Trà Đông, Bắc Trà My.

2. Địa chỉ mail: phuongdongthcs@gmail.com

3. Thông tin về đội ngũ:

a. Ban giám Hiệu:

- Bùi Thị Tố Nga                          Hiệu trưởng nhà trường.            SĐT: 0976578007

- Huỳnh Thị Thu Hiền                  Phó Hiệu trưởng nhà trường.     SĐT: 0383520730

b. Chi bộ Trường Phương Đông:

- Bùi Thị Tố Nga                          Bí thư

- Huỳnh Thị Thu Hiền                  Phó Bí thư

- Nguyễn Thị Hằng My                Đảng viên, Thư kí Chi bộ

- Nguyễn Thị Hơn                       Đảng viên

- Nguyễn Kim Tín                        Đảng viên

- Đỗ Thị Thanh My                      Đảng viên

- Đỗ Thị Kim Hiệu                        Đảng viên

c. CBGVNV:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách bộ môn

1

Bùi Thị Tố Nga

Hiệu trưởng

 

2

Huỳnh Thị Thu Hiền

P Hiệu trưởng

 

3

Trần Thị Thủy

 

Phụ trách môn Ngữ văn

4

Hồ Thị Phiên

 

Phụ trách môn Địa

5

Huỳnh Văn Đức

 

Phụ trách môn Sinh học

6

Hoàng Anh Thảo

Trưởng ban thanh tra nhân dân

Phụ trách môn Mĩ Thuật

7

Trần Thị Ánh Vương

Tổng phụ trách Đội

Phụ trách môn Nhạc

8

Trần Thanh Anh Mai

 

Phụ trách môn Ngữ văn

9

Nguyễn Thị Hơn

TTCM

Phụ trách môn Tiếng Anh

10

Đỗ Thị Kim Hiệu

Trưởng ban Nữ công, TPCM

Phụ trách môn Sử

11

Lương Thị Kim Liên

 

Phụ trách môn Hóa

12

Đoàn Thanh Hiền

Trưởng ban Thanh tra

Phụ trách môn Thể dục

13

Nguyễn Xuân Kỳ

Chú tịch Công đoàn

Phụ trách môn Toán

14

Nguyễn Kim Tín

TPCM

Phụ trách môn Tin

15

Đỗ Thị Thanh My

Thư kí hội đồng, thủ quỹ

Phụ trách môn Toán

16

Trương Thị Sang

TTCM

Phụ trách môn Lý

17

Nguyễn Kim Hải

Tổ trưởng Văn phòng

Nhân viên Thiết bị-CNTT

18

Đoàn Thị Hồng Giang

 

Nhân viên Kế toán

19

Bùi Văn Mẫn

 

Nhân viên bảo vệ

20

Phạm Thị Lý Vân

 

Nhân viên Phục vụ

21

Nguyễn Thị Hằng My

 

Nhân viên Thư viện, Văn thư

 

Ban giám hiệu Trường THCS Phương Đông